ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Η ανακαίνιση στην ΝΟ.ΔΕ Κοζάνης είναι μια ιδιαίτερη ανακαίνιση από την άποψη ότι όλη η ανακαίνιση έπρεπε να γίνει με το γραφείο σε πλήρη λειτουργία για τον λόγο αυτό οι εργασίες έγιναν από κάθε ένα συνεργείο ξεχωριστά.

Στις εργασίες συμπεριλαμβανόταν η κατεδάφιση των παλιών διαχωριστικών-χωρισμάτων των γραφείων και μεταφορά των μπάζων από τον 5 όροφο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που κάναμε για την άμεση συγκομιδή από ειδικό συνεργείο. Μερική αποξήλωση των παλαιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Κατασκευή νέων διαχωριστικών και δημιουργία δυο εντελώς αυτόνομων χώρων γραφείου και ένα μεγάλο ενιαίο χώρο συγκεντρώσεων για τις ανάγκες του πολιτικού γραφείου. Με σκοπό την άμεση παράδοση του έργου και λιγότερες καταστροφές, το καινούργιο δάπεδο που εγκαταστάθηκε χρησιμοποιώντας πλακάκια στρώθηκε πάνω από το ήδη υπάρχον παλαιό δάπεδο. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδική ρητίνη και ειδική κόλλα πλακιδίων για επίστρωση σε υφιστάμενο δάπεδο. Η καινούργια καλωδίωση του γραφείου έγινε με ξεχωριστές γραμμές για τηλεφωνία και ξεχωριστές για δίκτυο δεδομένων λόγω της αυξημένης λειτουργίας τους. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα καινούργια παράθυρα και οι νέες πόρτες μαζί με την θωρακισμένη εξωτερική είσοδο. Στην κουζίνα του γραφείου τοποθετήθηκαν καινούργια πλακάκια  τόσο στο δάπεδο όσο και στους περιμετρικούς χώρους. Τέλος όλο το γραφείο βάφτηκε με ειδική τεχνοτροπία για να παραπέμπει στα χρώματα του πολιτικού φορέα που εκπροσωπεί. 

 

ΝΟ.ΔΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΙΝ                                                         ΜΕΤΑ